Solsiden Brukerstyrte Senter

Om Oss


Solsiden er et brukerstyrt senter. Det betyr at det er brukerne selv som styrer det meste av aktivitetene som skjer her.


Solsiden er et tilbud til deg som:


•Har rus eller psykiske problemer og som har behov for å snakke eller bare være sammen med noen


•Solsiden er åpent for alle som bor i Eidsvoll kommune og har  rus eller psykiske problemer. Det kan være alt fra isolasjon, depresjon, angst, til mer omfattende problemer.


Solsidens mål er:


•Å være et sosialt møteplass, som kan være med forebygge sykdom og forverring av sykdomsforløpet hos deg


•Å være et sted du skal få være med å forme ditt eget tilbud


•Å skape en meningsfull og aktiv tilværelse


•Å øke din selvtillit og styrke din egenutvikling gjennom opplæring i ulike ferdigheter


•Å styrke din evne til sosial omgang og kontakt med andre mennesker


•Å hindre at du isolerer deg og trekker deg tilbake fra samvær med andreVi ønsker at Solsiden skal være et godt sted å være, hvor tilbudet styres av dine og andres behov og medvirkning