Solsiden Brukerstyrte Senter

Turer


Vi drar på ulike turer i løpet av året. Vi drar blant annet til Sverige og på bowling. De som bruker Solsiden er med på å bestemme hvor mange og hvilke vi drar på. Fredag


Fredager har vi besøk fra diakon Vegar som har allsang. Siste fredagen i måneden er det quiz. 


Arrangementsgruppe


Arrangementsgruppa arrangerer sommerfest, julebord, karneval og andre tilstelninger.