Solsiden Brukerstyrte Senter

Dagsenter / Miljøterapeutisk tilbud

 

Dette tilbudet er for de som trenger noe mer forutsigbart og med faste rammer. For å komme med i dette tilbudet må du søke om plass. Det gjøres av deg selv, fastlegen, Nav eller en annen instans på søknadskjema til Avd for Rus og psykisk helse, som ligger på kommunens nettside for pleie og omsorgstjenester. Høsten 2016 har vi disse gruppene; aktivitetsgruppe og «den lille gruppe» for de som har behov for noe skjermet. I tillegg har vi et «forsterket» tilbud til de som har behov for bistand til å fungere på brukerstyrt tilbud. Bistand kan være å bli ringt til på morgenen, hjelp til å forsyne seg med mat eller hvis det er vanskelig i det sosiale fellesskapet.